Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų ABC – pradedantiems

Seminaro programa


 1. Viešųjų pirkimų teisės šaltiniai ir reglamentavimas.
 2. Viešųjų pirkimų vadyba, vidaus kontrolė, planavimas, inicijavimas, organizavimas ir vykdymas, bei pirkimo sutarčių priežiūra.
 3. Numatomų viešųjų pirkimų verčių skaičiavimas ir pirkimų būdų pasirinkimas.
 4. Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas.
 5. Tarptautiniai ir supaprastinti viešieji pirkimai.
  • mažos vertės pirkimai (apklausos).
 6. Pirkimo procedūros.
 7. Pirkimo sutartys.
 8. Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (CVP IS).
 9. Viešųjų pirkimų paieška ir galimybė tiekėjams būti pakviestiems į apklausą.
 10. Pasiūlymų rengimas ir teikimas.
 11. Ginčų (pretenzijų) nagrinėjimas, teisminis procesas.
 12. Viešųjų pirkimų naujovės.

Elektroninių viešųjų pirkimų (CVP IS) vykdymas ir pasiūlymų teikimas

Seminaro programa


 1. Elektroniniai dokumentai (PDF ir ADOC).
  • elektroninis parašo ir elektroninio spaudo praktinis taikymas (eIDAS Reglamentas Nr. 910/2014)
  • elektroninių dokumentų rengimas
  • Finansų ministerijos „E. sąskaita“ informacinė sistema
 2. Elektroninių pirkimų dokumentų ypatumai.
  • elektroninių pirkimų pirkimo sąlygos
  • tiekėjų pasiūlymų rengimas elektroniniuose pirkimuose.
 3. Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (CVP IS).
  • tiekėjo pasiūlymo parengimas ir pateikimas (pasirašymas)
  • perkančiosios organizacijos CVP IS paskyros tvarkymas ir administravimas
  • supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, skelbimų ir ataskaitų skelbimas
  • planuojamų viešųjų pirkimų (metinių planų) suvestinių pildymas ir skelbimas
  • techninių specifikacijų projektų skelbimas
  • laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimų skelbimas
  • skelbiamų pirkimų ir neskelbiamų mažos vertės pirkimų vykdymo ypatumai
  • elektroninio pirkimo vykdymas ir dalyvavimas jame (CVP IS Demo versija)
  • elektroninio aukciono vykdymo ypatumai
  • kelių pakopų (pvz., derybų) elektroninio pirkimo vykdymas

Pirkimų planavimas ir inicijavimas. Mažos vertės viešieji pirkimai. Supaprastinti pirkimai.

Seminaro programa

1. Reglamentavimas: kokiais teisės aktais vadovautis vykdant mažos vertės ar kitus supaprastintus pirkimus?

2. Pirkimo poreikio nustatymas. Pirkimų inicijavimas.

3. Numatomų pirkimo verčių skaičiavimas ir pirkimo būdo pasirinkimas.

4. Reikalavimų pirkimo objektui įvertinimas ir formulavimas techninėje specifikacijoje. Kokių reikalavimų kelti negalime?

5. Mažos vertės ir kitų supaprastintų pirkimų procedūros:

 • Kuo mažos vertės pirkimas skiriasi nuo kitų supaprastintų pirkimų? Rekomendacijos, kas neprivaloma, bet į ką verta atsižvelgti vykdant mažos vertės pirkimus;
 • Pirkimo dokumentų rengimas: reikalavimai pasiūlymų rengimui ir reikalavimai tiekėjui;
 • Dokumentai, patvirtinantys pirkimą (apklausos pažyma, sutartys, pirkimų žurnalas, kt.?): poreikis ir turinys?
 • Atvejai, kai sudarytą pirkimo sutartį privalome viešinti ir atvejai, kai viešinti nereikia.

6. Sutarčių sudarymas ir vykdymas.

 • Žodinės sutartys. Rašytinės sutartys.
 • Viešojo pirkimo sutarties specifika. Būtinos sąlygos.
 • Viešojo pirkimo sutarties keitimas. Sutarties nutraukimas.
 • Preliminarios sutartys.
 • Sutarties keitimo sąlygų formulavimas. Atsakomybės klausimai.
 • Nauja teismų praktika.

7. Pretenzijų nagrinėjimas. Ginčai.

Visos mokymų programos yra preliminarios. Kiekvienam klientui siūlome individualią, pagal jo poreikius sukurtą mokymų programą.

Turinys

Prenumeruokite mūsų naujienalaiškį ir sužinokite apie naujausius kursus ir seminarus

Užsiprenumeravus mūsų naujienlaiškį – 20% nuolaida jūsų pirmai registracijai.

Atsiliepimų forma

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė

Jūsų vardas
Jūsų pavardė
Įmonė
Pareigos
Atsiliepimo tema
Atsiliepimas