Dokumentų valdymas, raštvedyba

Vidaus tvarkos taisyklių, aprašų, politikų ir kitų dokumentų rengimas įstaigose – turinio ir formos reikalavimai

Seminaro programa


Kasmet griežtėja reikalavimai įmonėms ir įstaigoms dėl tinkamo vidaus procesų sureguliavimo bei darbuotojų teisių apsaugos įvairiose srityse. Įstaigos privalo turėti darbo tvarkos taisykles, taisykles dėl asmens duomenų apsaugos, lygių galimybių, smurto prevencijos, pareigybių ir kitus aprašus ir daug kitų rekomenduojamų ar būtinų dokumentų.
Seminare sužinosite, kaip juos tinkamai pasirengti – kokie šių dokumentų formos reikalavimai, kaip juos pateikti darbuotojams, ką privaloma numatyti atskirų dokumentų turinyje, kokios daromos dažniausios klaidos.

 • Taisyklių, reglamentų, aprašų forma. Dažniausios klaidos.
 • Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos.
 • Svarbiausi vidaus teisės aktų rengimo ir apyvartos procesai:
 • tvirtinimas, derinimas, informavimas, supažindinimas, sutikimas, keitimas, saugojimas ir kt.
 • Atskirų dokumentų rengimas:
 • smurto ir priekabiavimo prevencijos politika – privalomas reikalavimas didesnėms įstaigoms;
 • darbo tvarkos taisyklės (galimi nauji punktai pagal Darbo kodekso pakeitimus);
 • pareigybės aprašymai – kaip užtikrinti pareigų vykdymą ir apsidrausti ginčo atveju;
 • asmens duomenų apsaugos, nuotolinio darbo, lygių galimybių, kvalifikacijos kėlimo ir kt. procesų tinkamas sureguliavimas.

Dokumentų valdymas: rengimas, tvarkymas, apskaita. Pokyčiai, aktualijos, procesų ir procedūrų supaprastinimas

Supaprastinti dokumentų administravimą – dažnos įstaigos siekiamybė. Tačiau kartu reikia gebėti įvertinti galimas rizikas, techninę, finansinę situaciją, teisinius reikalavimus. Seminare bus analizuojami naujausi teisės aktai, aptariama jau susiformavusi geroji praktika ir galimos rizikos dokumentų valdymo srityje.

 • Dokumentų valdymo tendencijos ir naujovės.
 • Teisės aktų (taisyklių) pakeitimai, jų taikymo galimybės.
 • Dokumentų rengimas
 • Dokumento elementai ir jų išdėstymas.
 • Metaduomenys dokumente.
 • Autentiškumo ir vientisumo patvirtinimo būdai.
 • Popierinių dokumentų rengimo ypatumai.
 • Elektroninių dokumentų rengimo ypatumai.
 • Vaizdo ir (ar) garso dokumentų rengimo ypatumai.
 • Įrašų rengimo ypatumai.
 • Vidaus ir siunčiamųjų dokumentų rengimas.
 • Teisės aktų (įsakymų, taisyklių ir kt.) rengimo pokyčiai.
 • Dažniausios klaidos ir jų analizė.
 • Dokumentų tvarkymas ir apskaita
 • Dokumentų registravimo praktika ir galimybės.
 • Dokumentacijos planavimas, bylų formavimo tendencijos.
 • Dokumentų tvarkymo liberalizavimas, atsižvelgiant į įstaigos poreikius.
 • Užbaigtų bylų apskaitos pokyčiai.
 • Dokumentų saugojimas
 • Dokumentų saugojimo tendencijos, terminai.
 • Analoginių dokumentų saugojimas.
 • Skaitmeninės kilmės ir suskaitmenintų dokumentų saugojimas.
 • Galimybė saugoti popierinius dokumentus elektronine forma (besiformuojanti praktika, rizikos eliminavimas ir kt.)
 • Dokumentų saugojimo pokyčiai, terminai
 • Galimybė saugoti popierinius dokumentus elektronine forma (besiformuojanti praktika, rizikos eliminavimas ir kt.)
Visos mokymų programos yra preliminarios. Kiekvienam klientui siūlome individualią, pagal jo poreikius sukurtą mokymų programą.

Turinys

Prenumeruokite mūsų naujienalaiškį ir sužinokite apie naujausius kursus ir seminarus

Užsiprenumeravus mūsų naujienlaiškį – 20% nuolaida jūsų pirmai registracijai.

Atsiliepimų forma

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė

Jūsų vardas
Jūsų pavardė
Įmonė
Pareigos
Atsiliepimo tema
Atsiliepimas